Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25764-26".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2005-04-18
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25764
Dossiertitel Reisdocumenten
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-25764-26-b2
Gerelateerd document Bijlage;kst-25764-26-b1
Identifier kst-25764-26
Ondernummer 26
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
PS key KST86068
Publicatiedatum 2005-04-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Reisdocumenten; Brief minister over implementatie EU-verordening betreffende normen veiligheidskenmerken en biometrische gegevens in paspoorten
Vergaderjaar 2004-2005