Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25657-342".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-07-07
Documenttitel Motie van de leden Mohandis en Werner over het onderzoek naar een sociaal vangnet voor familieleden breder insteken dan alleen voor intensieve kindzorg
Dossiernummer 25657
Dossiertitel Persoonsgebonden Budgetten
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-25657-342
Indiener M. Mohandis
Indiener L.M. Werner
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 342
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-07-08
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Persoonsgebonden Budgetten; Motie; Motie van de leden Mohandis en Werner over het onderzoek naar een sociaal vangnet voor familieleden breder insteken dan alleen voor intensieve kindzorg
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022