Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-10-1997 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25649-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25649
Dossiertitel Regelen met betrekking tot de organisatie van de bloedvoorziening (Wet inzake bloedvoorziening)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-25649-3
Ondernummer 3
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Organisatietype staten generaal
PS key KST24200
Publicatiedatum 1997-10-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet inzake bloedvoorziening; Memorie van toelichting
Vergaderjaar 1997-1998