Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825459 nr. 18

25 459
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht

nr. 18
AMENDEMENT VAN DE LEDEN LIEMBURG EN LAMBRECHTS

Ontvangen 11 maart 1998

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 11, vijfde lid, de zinsnede «met het bevoegd gezag of een organisatie waarbij het bevoegd gezag is aangesloten,» vervangen door: met belangenorganisaties in het onderwijs,.

II

In artikel II, onderdeel E, wordt in artikel 19, vijfde lid, de zinsnede «met het bevoegd gezag of een organisatie waarbij het bevoegd gezag is aangesloten,» vervangen door: met belangenorganisaties in het onderwijs,.

III

In artikel III, onderdeel C, wordt in artikel 24, vijfde lid, de zinsnede «met het bevoegd gezag of een organisatie waarbij het bevoegd gezag is aangesloten,» vervangen door: met belangenorganisaties in het onderwijs,.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe alle schoolbesturen te verplichten in het schoolplan en de schoolgids aan te geven welke consequenties zij verbinden aan het convenant «Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring».

Liemburg

Lambrechts