Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825459 nr. 17

25 459
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID LAMBRECHTS C.S.

Ontvangen 11 maart 1998

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel VII, tweede lid, wordt «1 januari» vervangen door: 1 maart.

Toelichting

Toezending van de eerste schoolgids voor 1 maart geeft de scholen extra tijd voor die schoolgids. Een eerste gids opstellen kost namelijk extra tijd en moeite voor de scholen.

Lambrechts

Cornielje

Liemburg