Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825459 nr. 13

25 459
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID CORNIELJE C.S.

Ontvangen 10 maart 1998

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, wordt artikel 11b, vierde lid, vervangen door:

4. Deze regeling voorziet erin dat de klachten worden behandeld door een klachtencommissie die bestaat uit ten minste drie leden, die geen van allen deel uitmaken van het bevoegd gezag of werkzaam zijn voor of bij het bevoegd gezag.

II

In artikel II, onderdeel F, wordt artikel 19b, vierde lid, vervangen door:

4. Deze regeling voorziet erin dat de klachten worden behandeld door een klachtencommissie die bestaat uit ten minste drie leden, die geen van allen deel uitmaken van het bevoegd gezag of werkzaam zijn voor of bij het bevoegd gezag.

III

In artikel III, onderdeel E, wordt artikel 24b, vierde lid, vervangen door:

4. Deze regeling voorziet erin dat de klachten worden behandeld door een klachtencommissie die bestaat uit ten minste drie leden, die geen van allen deel uitmaken van het bevoegd gezag of werkzaam zijn voor of bij het bevoegd gezag.

Toelichting

Om de onafhankelijkheid van de klachtencommissie te waarborgen dient er geen directe relatie te bestaan tussen de leden van de klachtencommissie en het bevoegd gezag.

Cornielje

Lambrechts

Liemburg