Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-09-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25437-63".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-09-04
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25437
Dossiertitel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-25437-63
Ondernummer 63
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
PS key KST121776
Publicatiedatum 2008-09-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod); Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2007-2008