Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025424 nr. 527

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 527 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2020

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft mij het toezichtrapport «Meer samenhang en continuïteit in zorg nodig voor mensen met chronische psychische aandoeningen» aangeboden.

Het rapport bied ik u hierbij aan1. In het rapport worden aan diverse partijen aanbevelingen gedaan. Ook richting het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden zes aanbevelingen geformuleerd. Ik zal de uitkomsten en aanbevelingen van dit rapport betrekken bij de ontwikkeling van de visie op het zorglandschap ggz die dit jaar zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl