Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025424 nr. 492

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 492 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2019

Hierbij bied ik u het advies «Bekostiging van vervoer met psychiatrische hulpverlening» van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan1. In mijn brieven van 25 juni en 10 oktober jl. over het vervoer voor personen met verward gedrag (Kamerstuk 25 424, nrs. 476 en 486) kondigde ik u dit advies al aan.

Zoals beschreven in de hiervoor genoemde brieven, vindt in februari 2020 de besluitvorming plaats over het al dan niet loslaten van het monopolie van Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) voor het zogenaamde vervoer met psychiatrische hulpverlening ná psychiatrische beoordeling. Het bijgaande advies van de NZa zal ik met partijen en de NZa bespreken en bij die besluitvorming betrekken. Mijn reactie op het NZa-advies zal ik u, zo snel mogelijk na de genoemde besluitvorming, in het voorjaar van 2020 doen toekomen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl