Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201925424 nr. 465

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 465 MOTIE VAN DE LEDEN KUIKEN EN VAN DEN BERG

Voorgesteld 4 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat camerabeelden gemaakt in en rondom ggz-instellingen waar psychiatrische patiënten de vrijheid hebben zich buiten de instelling te begeven van groot belang zijn voor onderzoeken naar ernstige misdrijven, onder andere in de casus-Michael P. en -Thijs H.;

overwegende dat dergelijke camerabeelden in veel gevallen na een week verloren gaan door automatische overschrijving;

overwegende dat een langere bewaartermijn van camerabeelden zou kunnen bijdragen aan de bescherming van de samenleving door mogelijke verdere misdrijven te voorkomen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of en hoe een verplichte bewaartermijn van camerabeelden in en rondom ggz-instellingen kan worden vastgesteld op vier weken en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Van den Berg