Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201925424 nr. 460

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

33 628 Forensische zorg

Nr. 460 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2019

Begin oktober vorig jaar heb ik, in verband met afspraken in het Hoofdlijnenakkoord ggz en de Meerjarenovereenkomst forensische zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) advies gevraagd over de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz). Eind november jl. heb ik u hierover geïnformeerd (Kamerstukken 25 424 en 33 628, nr. 431).

Vandaag heeft de NZa dit advies openbaar gemaakt. Hierbij bied ik het u aan1. Ik dank de NZa voor het opstellen ervan. Het advies heeft de naam «Zorgprestatiemodel ggz en fz». Binnenkort, uiterlijk voor de zomer, zal ik in een aparte brief aan de Tweede Kamer inhoudelijk op het advies reageren.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl