25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 420 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2018

Op 4 juli 2018 heb ik u geïnformeerd over het onderhandelaarsakkoord tussen het Ministerie van VWS en partijen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor de periode 2019–20221. In die brief heb ik aangegeven dat de betrokken partijen het onderhandelaarsakkoord met een positief advies zouden voorleggen aan hun achterbannen en dat ik u zou informeren over de uitkomst daarvan.

Tot mijn genoegen laat ik u hierbij weten dat de achterbannen van alle betrokken partijen hebben ingestemd met de gemaakte afspraken. Bijgaand treft u het door alle partijen ondertekende bestuurlijk akkoord ggz 2019–2022 aan2.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Kamerstuk 25 424, nr. 419

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven