Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201825424 nr. 375

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 375 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 oktober 2017

Met genoegen bied ik hierbij, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie en in afstemming met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de tussenrapportage aan van het Schakelteam personen met verward gedrag, met daarbij de eerste resultaten van de monitor met «de stand van het land»1.

Het Schakelteam personen met verward gedrag is door de regering en VNG in oktober 2016 ingesteld met als opdracht bij te dragen aan het realiseren van een goed werkende ondersteuning van mensen met verward gedrag. Een belangrijke taak van het Schakelteam is het monitoren van de voortgang op regionaal en lokaal niveau. Nu het Schakelteam op de helft van haar termijn is, is het belangrijk om de balans op te maken. Dit heeft het Schakelteam in deze tussentijdse rapportage gedaan.

Uit deze rapportage blijkt dat er al veel is gebeurd. Er zijn mooie initiatieven te zien die daadwerkelijk tot resultaten hebben geleid waardoor de zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag verbeterd is. De rapportage geeft aan dat er in het hele land hard wordt gewerkt aan het realiseren van de, door het eerder aangestelde Aanjaagteam, geformuleerde bouwstenen.

Aan de andere kant signaleert het Schakelteam dat we er nog lang niet zijn. Ondanks veel energie en inzet is er nog niet overal verandering zichtbaar. Ook roept het Schakelteam alle betrokkenen op om het gevoel van urgentie niet te verliezen en om blijvend commitment uit te spreken op de ingezette aanpak. Deze oproep kunnen wij als opdrachtgevers alleen maar onderschrijven.

Om de doelstelling te halen, doet het Schakelteam een aantal aanbevelingen, ook gericht aan de overheid. Het is aan het volgende kabinet om een reactie te geven op deze aanbevelingen.

Tot slot willen we alle leden van het Schakelteam bedanken voor hun inzet en goede werk en we wensen het Schakelteam en alle betrokkenen veel succes met de activiteiten in het komend jaar, opdat niemand tussen wal en schip belandt.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl