25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 358 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2017

In 2014 is de generalistische Basis GGZ ingevoerd, met als doel dat patiënten zorg tijdig en op de juiste plek krijgen, en niet onnodig in de gespecialiseerde GGZ terechtkomen of blijven. De verschuiving van patiënten van (duurdere) gespecialiseerde zorg naar (goedkopere) lichtere zorg dichtbij huis moet bijdragen aan een betaalbare, voor iedereen toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige GGZ.

Bij de invoering van de generalistische Basis GGZ is besloten tot het uitvoeren van een monitor, in elk geval voor de periode van twee jaar (2015 en 2016). Vorig jaar heb ik besloten de monitoring nog een jaar voort te zetten. Bijgaand treft u de monitor Generalistische Basis GGZ versie juni 2017, uitgevoerd door KPMG Plexus in samenwerking met Vektis en NIVEL1.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven