25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 331 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2016

Met genoegen bied ik u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de eindrapportage «Doorpakken» aan van het Aanjaagteam verwarde personen1. Deze rapportage bevat onder andere een eerste beeld van de «stand van het land» als het gaat om het vraagstuk van mensen met verward gedrag en de mate waarin gewerkt wordt aan een sluitende aanpak. Evenals het Aanjaagteam beschouwen wij deze «stand van het land» als een nulmeting en een handvat voor het monitoren van de resultaten van het vervolg op de aanpak.

Na 30 september komt er een vervolg op het Aanjaagteam onder de naam «Schakelteam verwarde personen». Het verheugt mij u te kunnen melden dat we de heer Onno Hoes bereid hebben gevonden het Schakelteam voor te zitten. De komende weken wordt het Schakelteam verder samengesteld. Partijen die nu mensen leveren voor het Aanjaagteam2 zijn verzocht dit ook te doen voor het nieuwe team.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Vertegenwoordigers van cliënten, de GGZ, de nationale politie, het Openbaar Ministerie, de verzekeraars en de gemeenten.

Naar boven