25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 326 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 september 2016

Naar aanleiding van het verzoek uit uw Kamer zend ik u hierbij het inspectierapport «Inspectieonderzoek naar de uitvoering van de MAOTC studie bij GGZ Noord-Holland Noord»1. Geen van de betrokkenen heeft tegen openbaarmaking van het rapport bezwaar gemaakt. Wel heeft de instelling GGZ Noord-Holland Noord een reactie gestuurd met het verzoek deze mede openbaar te maken. Bij deze stuur ik u deze reactie toe. Tevens heeft de familie van één van de patiënten verzocht de openbaarmaking van het rapport begeleid te laten gaan met de mededeling dat zij het onderzoek van de inspectie incompleet vinden en de IGZ verzoeken om hun vragen en verklaringen aan het Openbaar Ministerie (OM) te zenden, met het dringend advies en verzoek om hen als getuigen te horen. De IGZ heeft de familie gewezen op de mogelijkheid om aangifte te doen bij het OM. Daarnaast is, zoals ik eerder aan uw Kamer heb geantwoord, op 17 mei 2016 conform het samenwerkingsprotocol OM-IGZ over dit dossier contact geweest tussen de IGZ en het OM en inmiddels heeft de IGZ het dossier ter beoordeling aan het OM voorgelegd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven