25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 317 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2016

Op 26 november 2015 is de «agenda voor gepast gebruik en transparantie in de GGZ» (Kamerstuk 25 424, nr. 292) naar u toegestuurd. Om wat breder inzicht te krijgen in de uitgangspunten die door partijen zijn aangedragen voor deze agenda, heb ik Celsus Academie de opdracht gegeven te onderzoeken wat de relatie is tussen behandelduur en behandelsucces in de GGZ. De conclusies van het rapport ondersteunen het gedachtegoed van de agenda voor gepast gebruik1.

Daarnaast heb ik voor mijn eigen beleidsontwikkeling aan het Trimbos gevraagd twee factsheets te maken over beweeg- en voedingsprogramma’s en over mentale weerbaarheid in de Schoolsetting en de Arbeidssetting2. Met het veld heb ik afgesproken dat deze informatie wordt meegenomen in het wetenschappelijk onderzoek dat door ZonMW vanuit de agenda voor gepast gebruik is gestart. Preventie is hierin een belangrijk onderdeel voor nader onderzoek.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven