Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201325424 nr. 222

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 222 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 209

Voorgesteld 4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de komende jaren vele burgers te maken zullen krijgen met dementie;

overwegende dat het kabinet grote wijzigingen in het beleid en de financiering van de AWBZ wil doorvoeren, zoals verwoord in de hoofdlijnenbrief langdurige zorg;

verzoekt de regering, helder te maken wat hiervan de consequenties zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Keijzer

Dik-Faber

Agema