Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201225424 nr. 183

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 183 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2012

Op 26 april jl. heb ik met uw Kamer gesproken over de invoering van prestatiebekostiging in de tweedelijns curatieve Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).1 In dat overleg (en ook in de voorhangbrief2 en de schriftelijke beantwoording van de vragen van uw Kamer3 die ik over dit onderwerp naar uw Kamer heb gestuurd) heb ik aangegeven dat een voorwaarde voor de invoering van prestatiebekostiging de totstandkoming van een bestuurlijk akkoord is, met daarin ook afspraken over de volume-ontwikkeling in de curatieve GGZ. Hierbij stuur ik u de heden ondertekende versie van het bestuurlijk akkoord toekomst GGZ4. Een aantal van de partijen heeft getekend onder voorbehoud van goedkeuring van hun achterban. Ook is in het begrotingsakkoord € 75 miljoen in 2013 en € 100 miljoen vanaf 2014 ingeboekt in het kader van het bestuurlijk akkoord GGZ. Aan beide genoemde voorwaarden wordt met dit akkoord voldaan.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


X Noot
1

Handelingen 2011/12, nr. 82, item 32.

X Noot
2

Tweede Kamer, Kamerstuk 25 424, nr. 160.

X Noot
3

Tweede Kamer, Kamerstuk 25 424, nr. 175.

X Noot
4

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.