25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 172 MOTIE VAN DE LEDEN GERBRANDS EN DILLE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat het bestuur van een instelling verantwoordelijk is voor het beschikbaar zijn van goed op elkaar afgestemde somatische en psychisch zorg van goede kwaliteit;

van oordeel, dat het bestuur van een instelling op zijn verantwoordelijkheden voor afstemming en kwaliteit moet kunnen worden aangesproken en aansprakelijk gesteld moet kunnen worden;

verzoekt de regering bij de aanpassing van de corporate governanceregelgeving het komende jaar de mogelijkheid te creëren om bestuurders hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor het leveren van slechte kwaliteit van zorg, al dan niet veroorzaakt door slechte afstemming met andere zorgaanbieders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerbrands

Dille

Naar boven