25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 171 MOTIE VAN DE LEDEN GERBRANDS EN DILLE

Voorgesteld 21 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat het bestuur van een instelling verantwoordelijk is voor het beschikbaar zijn van goed op elkaar afgestemde somatische en psychisch zorg van goede kwaliteit;

van oordeel, dat het betalen van een financiële schadevergoeding in combinatie met een zwijgplicht neerkomt op het afkopen van fouten wat zonder meer verwerpelijk is;

verzoekt de regering om de IGZ nader te laten onderzoeken of de betrokken besturen van beide instellingen verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor het leveren van onverantwoorde zorg;

verzoekt de regering tevens de IGZ te laten onderzoeken of er sprake is geweest van verwijtbaar gedrag naar de nabestaanden, zodat de IGZ hierop passende maatregelen kan treffen zoals het opleggen van een bestuurlijke boete of het voorleggen van de zaak ter beoordeling aan het Openbaar Minister,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerbrands

Dille

Naar boven