Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201225424 nr. 170

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 170 MOTIE VAN DE LEDEN STRAUS EN GERBRANDS

Voorgesteld 21 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het tuchtrecht primair is bedoeld om beroepsbeoefenaren te laten leren van gemaakte fouten;

overwegende, dat binnenkort tuchtrechtuitspraken worden gepubliceerd;

constaterende, dat van publicatie een signaalfunctie uitgaat;

van mening, dat betrokkenheid bij fouten van meerdere beroepsbeoefenaren geen belemmering mag zijn om beroepsbeoefenaren te laten leren van gemaakte fouten;

verzoekt de regering juist vanwege het leereffect in de sector, om de IGZ op te roepen, het instrument tuchtrecht minder terughoudend te gebruiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus

Gerbrands