25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 168 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 21 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de IGZ betrokken is geweest bij het opstellen van een overeenkomst tussen de familie van een overleden patiënt en de zorginstellingen waar hij behandeld werd, waarin geregeld werd dat de familie een bedrag «ter genoegdoening» ontving en voorts de belofte deed niet meer te spreken over het overlijden van het familielid;

van mening, dat los van schadevergoeding het spreken over oorzaken van overlijden of de kwaliteit van zorg nooit een onderwerp mag zijn waarover gedwongen gezwegen moet worden;

van mening, dat het duidelijk moet zijn hoe vaak de IGZ betrokken is bij contracten tussen patiënten, al dan niet hun familie, en zorginstellingen;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe vaak de IGZ betrokken is geweest bij contracten tussen zorgontvangers en zorgaanbieders en de Kamer hierover voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven