25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 167 MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER

Voorgesteld 21 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er in de besproken casus van het overlijden van een patiënt in de ggz is gebleken dat er een tekort is aan Klinisch Intensieve Behandelingsplaatsen (KIB) voor patiënten van wie de behandeling in de reguliere ggz vastgelopen is of dreigt vast te lopen;

overwegende, dat er niet in elk ziekenhuis in Nederland een Psychiatrische Medische Unit (PMU) aanwezig is voor patiënten met comorbiditeit;

constaterende, dat patiënten niet spoedig de juiste specialistische behandeling kunnen krijgen en dit ernstige gevolgen kan hebben voor deze patiënten;

constaterende, dat patiënten met comorbiditeit niet in alle ziekenhuizen in Nederland voldoende specialistische psychiatrische hulp kunnen ontvangen wanneer zij voor somatische klachten behandeld worden in een ziekenhuis;

verzoekt de regering binnen een maand informatie te verstrekken over het aantal mensen op een wachtlijst voor een KIB;

verzoekt de regering tevens een plan van aanpak voor het zomerreces om deze wachtlijsten op te lossen en in de toekomst te voorkomen;

verzoekt de regering voorts een landelijk dekkend netwerk van PMU's te bewerkstellingen en in elk ziekenhuis in Nederland een sociaal psychiatrisch verpleegkundige aan te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouwmeester

Naar boven