Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201125424 nr. 123

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr.123 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN BRUINS SLOT

Voorgesteld 30 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voorkomen moet worden dat mensen met een laag inkomen zorg zullen mijden als gevolg van de introductie van een eigen bijdrage in de tweedelijns-ggz;

overwegende, dat voorts moet worden voorkomen dat door het schrappen van de «behandeling kort» uit het basispakket van de Zorgverzekeringswet, chronische patiënten met korte behandelingen worden gedupeerd die van die behandeling gebruik maken voor een medicatiecontact met hun psychiater;

verzoekt de regering in 2012 bij het introduceren van een eigen bijdrage in de tweedelijns-ggz het risico op zorgmijding in te perken door de meest kwetsbare doelgroepen te ontzien, hetzij via een verlaging van de eigen bijdrage, hetzij via een gerichte uitzondering voor de meest kwetsbare doelgroepen;

verzoekt de regering voorts overeenkomstig het oorspronkelijke kabinetsvoorstel de «behandeling kort» te blijven vergoeden uit de Zorgverzekeringswet;

verzoekt de regering te bezien of voor het blijven vergoeden van de «behandeling kort» en het ontzien van de meest kwetsbare doelgroepen bij het heffen van een eigen bijdrage, onder andere dekking kan worden gevonden door het tarief van de diagnose behandelcombinaties in de curatieve ggz van langer dan 18 000 minuten te begrenzen tot het tarief van 18 000 minuten en de komende dagen in overleg met de sector te treden om te bezien welke financiële ruimte verder kan worden gevonden voor het ontzien van de meest kwetsbare doelgroepen bij het heffen van de eigen bijdrage;

verzoekt de regering tevens de in het bestuurlijk overleg met de sector ter tafel komende voorstellen die financieel voordeel opleveren, te gebruiken voor verdere verlaging van de eigen bijdrage in de tweede lijn vanaf 2013

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Bruins Slot