25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 239 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 november 2018

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van 3 oktober 2018 heeft uw commissie mij verzocht om een schriftelijke reactie op het nieuwsbericht van de VRT «Extra problemen vastgesteld bij kernreactor Tihange 2: betonijzer blijkt niet op de juiste plaats te zitten».1

Kernreactor Tihange 2 is volgens planning op zaterdag 18 augustus jl. afgeschakeld voor een periodiek onderhoud van de reactor. Op 19 september jl. heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) op zijn website gemeld dat er sprake was van beschadiging aan het beton in de plafonds van de bunkers van Tihange 2. De bunkers zijn ontworpen om bestand te zijn tegen externe dreigingen, zoals aardbevingen of overstromingen. Naast de stoomafblaaskleppen is in de bunkers ook apparatuur aanwezig die een functie vervult in het geval van ongevalsbeheersing. FANC heeft verder vermeld dat analyses zouden worden uitgevoerd om een diagnose te stellen en dat de resultaten van deze analyses alsook de inhoud van de herstelwerkzaamheden besproken zouden worden door vergunninghouder ENGIE en het FANC.2 De afwijkingen in wapening van het beton zijn onderdeel van deze analyse. Na afronding van de herstelwerkzaamheden dient de vergunninghouder aan te tonen dat het gebouw voldoet aan de robuustheideisen tegen externe dreigingen. Alleen na goedkeuring van het FANC mag de vergunninghouder de reactor heropstarten.

Gezien het gelijkwaardige ontwerp van de kernreactoren Doel 3 en 4, en Tihange 2 en 3 is het verklaarbaar dat er sprake is van eenzelfde soort beschadiging van het beton. In die zin verschilt de gevonden schade aan het beton bij kernreactor Tihange 2 dan ook niet van de betondegradatie zoals is vastgesteld bij kernreactor Tihange 3. Daarover heb ik uw Kamer geïnformeerd in onder meer de brieven van 11 en 25 september 2018.3 Het FANC heeft op 12 oktober 2018 op zijn website aangegeven de betonproblematiek bij de vier reactoren integraal te gaan beoordelen en onderzoeken.4 Daarbij heeft het FANC deze overkoepelende problematiek ingeschaald op INES-1. INES-1 wil zeggen dat er sprake is van afwijkingen waarbij problemen optreden voor de veiligheidsvoorzieningen maar met nog voldoende veiligheidsmarge.5 De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wordt door het FANC op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven