Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 993

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 993 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 februari 2021

Heden heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19 aan de Staten-Generaal aangeboden (Kamerstuk 35 732). Hierin wordt verwezen naar het 100e OMT-advies. Hierbij ontvangt uw Kamer het advies, dat is opgenomen in de bijlage (Bijlage – advies n.a.v. 100e OMT)1.

In de stand van zakenbrief, die ik op 23 februari aan uw Kamer zal doen toekomen, volgt een inhoudelijke reactie van het kabinet op het OMT advies.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl