Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25295-959".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-02-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Marijnissen en Jetten over een klemmend beroep op farmaceuten om hun rechten en kennis te delen
Dossiernummer 25295
Dossiertitel Infectieziektenbestrijding
Identifier kst-25295-959
Indiener L.M.C. Marijnissen
Indiener R.A.A. Jetten
Ondernummer 959
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-02-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Infectieziektenbestrijding; Motie; Motie van de leden Marijnissen en Jetten over een klemmend beroep op farmaceuten om hun rechten en kennis te delen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2020-2021