Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025295 nr. 79

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 januari 2020

Recentelijk bent u door de Minister voor Medische Zorg en Sport geïnformeerd over de uitbraak en de ontwikkelingen rond het nieuwe Coronavirus in China (Kamerstuk 25 295, nr. 78). Met deze brief informeer ik uw Kamer over enkele consulaire aspecten van het Corona-virus in China en in het bijzonder het mogelijke vertrek van Nederlanders uit de provincie Hubei.

De uitbraak van het Coronavirus in China lijkt zijn oorsprong te hebben in de provincie Hubei. Om die reden hebben de Chinese autoriteiten preventieve maatregelen genomen om de verdere verspreiding tegen te gaan. De provincie, de regionale hoofdstad Wuhan, evenals andere grote steden in de provincie Hubei, zijn volledig afgesloten voor verkeer. Het openbare leven is tot stilstand gekomen.

Gezien die ontwikkelingen, en de concentratie van het Corona-virus in die provincie, zijn de afgelopen dagen de mogelijkheden voor een eventueel begeleid vertrek van Nederlanders specifiek uit Hubei verkend. Daarbij zijn contacten gelegd met andere EU-landen die eveneens werken aan een begeleid vertrek van hun Europese onderdanen. De Europese Commissie heeft hiervoor ook – middels het Union Civil Protection Mechanism – gelden beschikbaar gesteld, om een gecoördineerde inspanning voor het vertrek van EU-onderdanen mogelijk te maken.

Tegen die achtergrond heb ik besloten om samen met een Europese partner te werken aan een mogelijk gezamenlijk vertrek van Nederlandse burgers uit Hubei. De inzet daarbij is dat ook partners en kinderen die over een andere nationaliteit beschikken mee kunnen reizen, voor zover de Chinese autoriteiten dat toestaan.

Het betreft in totaal ruim 20 personen, die daaraan op vrijwillige basis kunnen deelnemen. Afhankelijk van instemming van de betrokken autoriteiten vindt die begeleide terugkeer mogelijk komend weekeinde plaats.

Er worden van overheidswege quarantainemaatregelen opgelegd, een voorwaarde van de buitenlandse autoriteiten voor dit vertrek. De GGD zal hun gezondheid monitoren.

Een begeleid vertrek van Nederlanders uit de rest van China is niet aan de orde. Anders dan in Hubei geldt immers voor de rest van China dat personen die daar verblijven nu mogelijkheden hebben om China op eigen gelegenheid te verlaten.

In de reisadviezen wordt inzicht gegeven voor de actuele stand van zaken; deze reisadviezen worden aangepast in functie van de ontwikkelingen. Dat geldt voor China en voor andere landen die te maken hebben met het Corona-virus.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok