Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025295 nr. 76

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 januari 2020

Eerder deze week informeerde ik u over de uitbraak van een nieuw coronavirus (n-CoV) in de stad Wuhan in China (Kamerstuk 25 295, nr. 75). Ik heb toen aangegeven uw Kamer opnieuw te berichten indien de situatie daartoe aanleiding geeft. Met deze informeer ik u over de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), over de maatregelen die in China zijn genomen en de aanpassing van het advies aan reizigers naar China naar aanleiding van deze maatregelen.

Stand van zaken in China

De Chinese gezondheidsautoriteiten doen, ook in verband met Chinees nieuwjaar, een ultieme poging om te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt. Zo worden steeds meer steden in de provincie Hubei afgesloten. Er is vanuit deze steden geen vliegverkeer meer mogelijk, er gaan geen treinen of bussen en ook de wegen zijn afgesloten. Ook worden bijvoorbeeld attracties gesloten.

Adviezen WHO en ECDC

De WHO heeft deze uitbraak nog niet uitgeroepen tot een PHEIC (een Public Health Emergency of International Concern), maar is voorbereid om over ongeveer tien dagen weer bij elkaar te komen, of eerder als dat noodzakelijk geacht wordt. De WHO roept alle landen op om voorbereid te zijn op de ontdekking van een mogelijk geval. Hieronder licht ik toe hoe we in Nederland zijn voorbereid.

Ook het ECDC volgt de laatste ontwikkelingen op de voet. Nu gebleken is dat het virus met reizigers uit China naar een aantal Aziatische landen en Amerika is gekomen, heeft het ECDC aangegeven dat de kans dat een reiziger het virus uit China meebrengt naar Europa is toegenomen van klein tot matig. Het afsluiten van een aantal steden in de provincie Hubei heeft dat risico echter weer verkleind. De kans op verdere verspreiding van het virus in Europa wordt nog steeds klein geacht.

Voorbereiding in Nederland

In Nederland zijn we voorbereid op dit soort situaties. Mensen die na een bezoek aan Wuhan ernstige longklachten ontwikkelen kunnen zich melden bij hun (huis)arts, en dan aangeven dat ze in Wuhan zijn geweest. Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD-en), infectiologen, huisartsen en ziekenhuizen zijn op de hoogte van het coronavirus en hoe te handelen. Een diagnose kan snel gesteld worden. Het RIVM en het Erasmus MC beschikken over goede laboratoriumtesten waarmee het virus aangetoond kan worden. Mocht er een patiënt worden gevonden die daadwerkelijk besmet blijkt te zijn met het nieuwe coronavirus, dan zal deze in isolatie verblijven. Er is geen vaccin beschikbaar tegen dit type virus.

Bovendien moeten artsen conform de Wet Publieke Gezondheid bij de GGD melden wanneer zij iemand zien met een ziektebeeld waarvan zij vermoeden dat dit besmettelijk is en mogelijk een ernstig gevaar vormt voor de volksgezondheid.Op deze manier zorgen we ervoor dat het zo snel mogelijk bekend is als er een patiënt in Nederland zou zijn. Dan is het mogelijk om snel maatregelen te nemen. Op de website van het RIVM kunnen mensen alle informatie vinden over het coronavirus:https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China.

Er zijn afgelopen dagen enkele zeer lage verdenkingen onderzocht die allen negatief bleken.

Reizigers

Alhoewel de WHO zijn adviezen ten aanzien van reizen niet expliciet heeft aangepast hebben de in China genomen maatregelen uiteraard gevolgen voor het advies aan reizigers. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alleen naar Hubei te reizen als dit noodzakelijk is. De reizigersinformatie is daarop aangepast: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/china/reizen/reisadvies

Vervolg

De partijen in Nederland zijn zeer alert op het virus. Het RIVM organiseert vandaag een Outbreak Management Team (OMT). Dit team van deskundigen adviseert het Ministerie van VWS over het virus, nieuwe inzichten met betrekking tot ziektebeeld en ziektelast, en eventueel te nemen maatregelen. Ook adviseert het OMT of het nodig is om het nieuwe coronavirus aan te merken als A-ziekte, waardoor deze ook bij een vermoeden al meldingsplichtig wordt in plaats van alleen bij een diagnose. Begin volgende week ontvang ik het OMT-advies. Daarover zal een bestuurlijk afstemmingsoverleg worden gehouden dat het advies toetst op bestuurlijk draagvlak en mij adviseert over eventueel te nemen maatregelen.

Daarna zal ik uw Kamer informeren.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins