Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025295 nr. 75

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2020

In de stad Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. Met deze brief informeer ik u hierover en ook over de voorbereidingen die in Nederland worden getroffen.

Verschijnselen nieuwe coronavirus

Coronavirussen zijn een groep van virussen waartoe ook veel verkoudheidsvirussen behoren. Soms komt er, meestal vanuit dieren, een nieuwe vorm van dit virus naar voren, zoals eerder SARS en MERS. Mensen met het nieuwe coronavirus hebben longklachten en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen. De Chinese autoriteiten onderzoeken, ondersteund door de WHO, het coronavirus en de bron van de besmettingen.

Aantal patiënten met nieuw coronavirus

Het aantal besmette en overleden patiënten wijzigt snel en er wordt door verschillende bronnen over gerapporteerd. Wij baseren ons op informatie van de WHO (World Health Organisation), ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) en de Chinese overheid. De Chinese gezondheidsautoriteiten geven aan dat er enige honderden patiënten zijn in China. Hiervan zijn enkele personen overleden. De meeste patiënten zijn gemeld in Wuhan. In China zijn er ook patiënten buiten Wuhan, maar zij zijn vrijwel allemaal in Wuhan geweest. Ook in een aantal Aziatische landen en Amerika is het nieuwe coronavirus gevonden bij reizigers die uit Wuhan kwamen.

Besmetting

Er zijn sterke aanwijzingen dat de besmettingen verband houden met een markt waar levende dieren (en vis) werden verkocht. Een aantal patiënten werkt op deze markt. De markt is inmiddels gesloten.

Het is nog niet duidelijk hoe het virus wordt overgedragen. Bij enkele patiënten is bevestigd dat zij via een andere persoon besmet geraakt zijn. Het virus lijkt niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar. Ruim 700 personen uit de directe omgeving van patiënten (bijvoorbeeld familieleden) zijn niet besmet geraakt, anderen worden nog opgevolgd.

Reizigers

De WHO heeft tot nu toe aangegeven dat er geen aanvullende maatregelen voor reizigers naar China nodig zijn. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen te nemen. Vandaag zal de WHO nader overleggen over de uitbraak dus deze inschatting kan nog wijzigen.

Tot nu toe is, volgens ECDC, de kans dat dit virus naar Europa komt klein. Ook ECDC volgt de laatste ontwikkelingen echter op de voet. Er zijn geen directe vluchten van Wuhan naar Nederland.

Voorbereiding in Nederland

In Nederland werken Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) en microbiologische laboratoria en artsen samen om infectieziekten te bestrijden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft hen op de hoogte gesteld van de uitbraak in China. Hierbij is ook aangegeven in welke gevallen zieke reizigers die in Wuhan zijn geweest, onderzocht moeten worden op het nieuwe coronavirus. Het RIVM en het Erasmus MC beschikken over goede laboratoriumtesten waarmee het virus aangetoond kan worden. Op deze manier zorgen we ervoor dat het zo snel mogelijk bekend is als er een patiënt in Nederland zou zijn. Dan is het mogelijk om snel maatregelen te nemen.

Het RIVM organiseert aanstaande vrijdag een Outbreak Management Team (OMT). Dit team van deskundigen adviseert het Ministerie van VWS over het virus en eventueel te nemen verdere maatregelen.

Ik zal uw Kamer uiteraard opnieuw berichten indien de situatie daartoe aanleiding geeft.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins