25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 418 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 2020

Op 3 juni jongstleden heb ik uw Kamer geïnformeerd over onder andere de versoepeling van de maatregelen ten aanzien van toerisme in binnenland en buitenland vanaf 15 juni (Kamerstuk 25 295, nr. 388). Mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid informeer ik u als volgt.

In de huidige aanwijzing aan de Veiligheidsregio’s is opgenomen dat sanitaire voorzieningen, waaronder de gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken, tot 1 juli gesloten dienen te blijven. Omdat de datum van 1 juli zich niet goed verhoudt tot het besluit om vanaf 15 juni toerisme onder voorwaarden weer toe te staan en de oproep om buiten de gereguleerde schoolvakanties op vakantie te gaan, heb ik hierover advies gevraagd aan het RIVM (zie bijlage)1.

Het advies geeft aan dat een hogere luchtvochtigheid in douches waarschijnlijk niet leidt tot een bevordering van de transmissie van het coronavirus waarmee het beleid om anderhalve meter afstand te houden afdoende is in gemeenschappelijke douche-, was-, en toiletvoorzieningen. Daarom besluit het kabinet dat vanaf 15 juni aanstaande alle gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen weer verantwoord geopend kunnen worden. Hierbij ga ik er vanuit dat de branches zich houden aan de aanvullende adviezen zoals het RIVM deze geeft.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven