25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 388 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juni 2020

Eerder heb ik uw Kamer geïnformeerd over de inspanningen die ik nationaal en internationaal verricht om de ontwikkeling en productie van een mogelijk coronavaccin te stimuleren. In dit kader kan ik uw Kamer meedelen dat ik samen met mijn ambtsgenoten uit Duitsland, Frankrijk en Italië het initiatief heb genomen tot het oprichten van een «Inclusieve Vaccin Alliantie».

Gezamenlijk bundelen we in deze alliantie de krachten om onze mogelijkheden maximaal te benutten in het zo spoedig mogelijk realiseren van een effectief en veilig coronavaccin. We willen andere EU-lidstaten de mogelijkheid bieden om deel te nemen in de initiatieven die voortkomen uit deze samenwerking en stemmen af met de Europese Commissie.

Door met deze landen – die net als Nederland de faciliteiten in huis hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling en productie – samen te werken, kunnen we sneller een toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar vaccin realiseren voor de Europese bevolking en daarbuiten. De alliantie voert hiertoe gesprekken met verschillende producenten van kansrijke initiatieven. Daarbij zet de alliantie er ook op in de productie van een vaccin in Europese faciliteiten te stimuleren.

Overigens geldt dat niet op voorhand te zeggen is welke vaccins het meest kansrijk zullen zijn en niet alle vaccins zullen uiteindelijk op de markt verschijnen. Het enorme maatschappelijke belang om tot een oplossing te komen rechtvaardigt de inzet langs verschillende sporen, waaronder deze alliantie van koplopers.

Verder kijken we, hoe we vanuit de beschikbare capaciteit concreet kunnen bijdragen aan het verzekeren van vaccins voor kwetsbare landen, zoals op het Afrikaanse continent. Dit mede in het verlengde van andere internationale initiatieven zoals CEPI en GAVI en ook passend bij de motie van het lid Ellemeet c.s.1

Met de gemeenschappelijke inspanningen van Nederland en de drie andere landen zetten we een belangrijke stap richting een toegankelijk vaccin, dat tegen een redelijke prijs beschikbaar kan worden gesteld. Ik zal uw Kamer in de aankomende tijd vanzelfsprekend nader informeren over het verloop van deze samenwerking.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstuk 25 295, nr. 241

Naar boven