Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25295-1907".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-06-28
Documenttitel Motie van het lid Agema over voorkomen dat de ic-bedden in het LangeLand Ziekenhuis verdwijnen
Dossiernummer 25295
Dossiertitel Infectieziektenbestrijding
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-25295-1907
Indiener M. Agema
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 1907
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-06-29
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Infectieziektenbestrijding; Motie; Motie van het lid Agema over voorkomen dat de ic-bedden in het LangeLand Ziekenhuis verdwijnen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022