Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-07-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25295-1368".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Westerveld en Kuiken over de 260 miljoen voor ventilatie beschikbaar maken voor dit jaar
Dossiernummer 25295
Dossiertitel Infectieziektenbestrijding
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-25295-1368
Indiener E.M. Westerveld
Indiener A.H. Kuiken
Ondernummer 1368
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-07-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Infectieziektenbestrijding; Motie; Motie van de leden Westerveld en Kuiken over de 260 miljoen voor ventilatie beschikbaar maken voor dit jaar
Uitgiftedatum 2021-07-14
Vergaderjaar 2020-2021