Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-03-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25295-117".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-03-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Ploumen over de Kamer uitgebreid informeren over de verantwoordelijkheidsverdeling en beslissingsbevoegdheid
Dossiernummer 25295
Dossiertitel Infectieziektenbestrijding
Identifier kst-25295-117
Indiener E.M.J. Ploumen
Ondernummer 117
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-03-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Infectieziektenbestrijding; Motie; Motie van het lid Ploumen over de Kamer uitgebreid informeren over de verantwoordelijkheidsverdeling en beslissingsbevoegdheid
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020