Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 25268 nr. 99

Gepubliceerd op 27 oktober 2014 14:33

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen25 268 Zelfstandige bestuursorganen

Nr. 99 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 oktober 2014

Op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (artikel 39, lid 1) dienen de Eerste en Tweede Kamer iedere vijf jaar een verslag te ontvangen ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van zelfstandige bestuursorganen. De vorige evaluatie van het College voor Zorgverzekeringen (dat sinds 1 april 2014 Zorginstituut Nederland heet) heeft plaatsgevonden in het jaar 2009. Hierbij bied ik u het rapport van de recent afgeronde evaluatie van Zorginstituut Nederland aan1. Een uitgebreide reactie op deze evaluatie ontvangt u dit najaar.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl