Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201425268 nr. 97

25 268 Zelfstandige bestuursorganen

Nr. 97 MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA

Voorgesteld 9 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het functioneren van de NZa ter discussie staat en dat de toezichthouder naar aanleiding van het rapport van de commissie-Borstlap werkt aan robuuste actieplannen die tot verbetering moeten leiden;

verzoekt de regering, de Kamer bij de actieplannen een tijdpad met prestatieafspraken en evaluatiemomenten te sturen, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de NZa weer een échte onafhankelijke toezichthouder in de zorg wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

P. Dijkstra