Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201425268 nr. 96

25 268 Zelfstandige bestuursorganen

Nr. 96 MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA

Voorgesteld 9 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vragen blijven bestaan over de uitkomsten van het accountantsrapport over het declaratie- en reisgedrag bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);

van mening dat het wenselijk is dat er helderheid dient te komen over het declaratie- en reisgedrag van de NZa;

verzoekt de regering, de opdracht te geven voor een nieuw onderzoek naar het declaratie- en reisgedrag van de NZa en de Kamer over de uitkomsten voor het kerstreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

P. Dijkstra