Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201425268 nr. 94

25 268 Zelfstandige bestuursorganen

Nr. 94 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN PIA DIJKSTRA

Voorgesteld 9 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met onder meer de casus van het Oogziekenhuis Rotterdam tegen de randen van de regels is gehandeld;

verzoekt de regering, een overzicht te maken van alle gevallen in de afgelopen zeven jaar waarin vanuit het ministerie naar de NZa de schijn van ongerechtvaardigde inmenging is gewekt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

P. Dijkstra