25 268 Zelfstandige bestuursorganen

Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2014

Op 21 januari 2014 sprak ik met de Eerste Kamer over het rapport «Verbinding Verbroken?». Daarbij heb ik toegezegd het rapport «Herpositionering ZBO’s» aan de Eerste Kamer te sturen. Hierbij ontvangt u eveneens dit rapport dat in opdracht van het overleg van Secretarissen-Generaal is opgesteld door de heer De Leeuw van ABDTOPConsult1.

In het debat met de Eerste Kamer heb ik aangegeven dat ik in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk verslag zal doen van de conclusies die het kabinet trekt naar aanleiding van dit rapport en van de voorgenomen acties per ZBO.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven