25 268 Zelfstandige bestuursorganen

Nr. 199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2021

Hierbij zend ik u het rapport over het interdepartementale beleidsonderzoek Agentschappen, Samen werken aan publieke waarde1. Het kabinetsstandpunt zal door het volgende kabinet worden opgesteld.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven