Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 25268 nr. 143

Gepubliceerd op 3 april 2017 10:23

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen25 268 Zelfstandige bestuursorganen

Nr. 143 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2017

In augustus 2010 ontving uw Kamer verslagen voor de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de zelfstandige bestuursorganen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)1. Deze verslagen hadden betrekking op de periode van 2005 tot en met 2009. Zij waren opgesteld op basis van het destijds geldende artikel 1:44 van de Wet op het financieel toezicht.

Sinds 2013 vallen DNB en de AFM onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Artikel 39, eerste lid, van die wet schrijft voor dat de betreffende Minister elke vijf jaar een verslag aan beide kamers der Staten-Generaal zendt ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan.

Hierbij ontvangt u de verslagen met betrekking tot de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren DNB en de AFM in de periode 2010 tot en met 20152. Ik stuur deze verslagen eveneens naar de Eerste Kamer.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Kamerstuk 32 466, nr. 1.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl