Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625268 nr. 133

25 268 Zelfstandige bestuursorganen

Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 april 2016

Op 12 februari 2016 heb ik een advies van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) ontvangen over het programma «Zaakgericht Werken DICTU» (ZGW)1.

Dit programma heeft tot doel een service te ontwikkelen voor zaakgericht werken ten behoeve van verschillende klanten in het domein van vergunningverlening, toezicht en inspectie.

Het advies van het BIT om: «duidelijke afspraken te maken over financiering, leveringsvoorwaarden en inhoud van de ZGW-dienst voor Agentschap Telecom en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, voordat onomkeerbare stappen worden gezet» neem ik onverkort over.

De in 2015 in dit kader gestarte aanbesteding is inmiddels stopgezet en DICTU bezint zich in overleg met haar klanten, op het vervolgtraject. De aanbevelingen in het BIT-advies zullen hierbij worden meegenomen.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl