Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725161 nr. 16

25 161
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie

nr. 16
MOTIE VAN DE LEDEN JORRITSMA-VAN OOSTEN EN VAN GELDER

Voorgesteld 29 april 1997

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat binnen drie jaar een evaluatie moet plaatsvinden van het functioneren van de Open Universiteit, waarin naast de innovatieve taak ook de interne organisatie aan de orde moet komen;

van mening, dat er alvorens deze evaluatie zijn beslag heeft gekregen, geen situatie mag ontstaan waarin er regio's zijn zonder studiecentrum;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat er geen bestaande studiecentra zullen verdwijnen, waarvan de opheffing tot gevolg heeft dat regio's hun enige studiecentrum kwijtraken, alvorens de evaluatie van de Open Universiteit heeft plaatsgevonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jorritsma-van Oosten

Van Gelder