Kamerstukken in dossier 25161

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WHW i.v.m. positiebepaling Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging bestuursorganisatie; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-1996 1996-1997 Kamerstuk 25161, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WHW i.v.m. positiebepaling Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging bestuursorganisatie; Amendement om de krachtdadigheid van de raad van toezicht te vergroten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 25161, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WHW i.v.m. positiebepaling Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging bestuursorganisatie; Gewijzigd amendement om de instelling dan wel de opheffing van regionale studiecentra te onderwerpen aan goekeuring van de minister

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 25161, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WHW i.v.m. positiebepaling Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging bestuursorganisatie; Amendement om de instelling dan wel de opheffing van regionale studiecentra te onderwerpen aan goekeuring van de minister

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 25161, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WHW i.v.m. positiebepaling Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging bestuursorganisatie; Gewijzigd amendement dat garantie biedt voor de aanstelling en samenstelling voor een meerhoofdig college van bestuur door de raad v. toezicht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 25161, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WHW i.v.m. positiebepaling Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging bestuursorganisatie; Amendement om in art. I, onderdeel F, art. 11.2, eerste lid, de tweede volzin te laten vervallen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 25161, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WHW i.v.m. positiebepaling Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging bestuursorganisatie; Amendement inzake het orgaan dat de onderwijs- en examenregeling vaststelt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 25161, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WHW i.v.m. positiebepaling Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging bestuursorganisatie; Motie om geen bestaande studiecentra te laten verdwijnen alvorens evaluatie van de Open Universiteit heeft plaatsgevonden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 25161, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WHW i.v.m. positiebepaling Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging bestuursorganisatie; Brief minister inzake o.a. de bekostigingsregeling voor de Open universiteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 25161, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WHW i.v.m. positiebepaling Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging bestuursorganisatie; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 25161, nr. 258 Eerste Kamer der Staten-Generaal