Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725161 nr. 15

25 161
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie

nr. 15
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GELDER EN JORRITSMA-VAN OOSTEN

Ontvangen 29 april 1997

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 11.11, eerste lid, als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel a wordt na «advies uit te brengen» ingevoegd: aan het orgaan, bedoeld in artikel 11.3, tweede lid,.

II

In onderdeel c wordt «aan het college van bestuur» vervangen door: aan het orgaan, bedoeld in artikel 11.3, tweede lid,.

Toelichting

Het hoeft geen vanzelfsprekendheid te zijn dat de opleidingscommissies adviseren aan het college van bestuur. Ingevolge art 11.3, tweede lid wordt geregeld welk orgaan de onderwijs- en examenregeling vaststelt. Dat orgaan zou ook het aanspreekpunt dienen te zijn voor de opleidingscommissie.

Van Gelder

Jorritsma-van Oosten