Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725161 nr. 13

25 161
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie

nr. 13
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CHERRIBI TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 28 april 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 11.2 als volgt gewijzigd:

I

In het eerste lid wordt na «bestaat uit» ingevoegd: ten minste twee en. Tevens vervalt de tweede volzin.

II

Het vijfde lid vervalt.

Toelichting

Het amendement biedt garantie voor de aanstelling en samenstelling voor een meerhoofdig college van bestuur door de raad van toezicht.

Cherribi