Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725161 nr. 10

25 161
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID CHERRIBI

Ontvangen 23 april 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 11.5, tweede lid, aan de derde volzin toegevoegd: uit een voordracht gedaan door die ondernemingsraad en studentenraad gezamenlijk.

Toelichting

Het amendement beoogt de krachtdadigheid van de raad van toezicht te vergroten.

Cherribi