25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2019

Met mijn brief van 26 april jl.1 heb ik u geïnformeerd over de nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000). Met deze brief informeer ik u over de migratie van het spraaknetwerk van C2000 en het vervolgproces.

Begin februari 2018 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de nieuwe gefaseerde planning voor de vernieuwing van C2000 die uit drie delen bestaat:

  • De vernieuwing van het alarmeringsnetwerk P2000;

  • De vernieuwing van het spraaknetwerk T2000;

  • De vernieuwing van de radiobediening in de meldkamers.2

Het alarmeringsnetwerk P2000 is conform planning begin juni 2018 vernieuwd.3 Op 2 oktober jl. heeft de stuurgroep Vernieuwing C2000, waarin de operationele diensten vertegenwoordigd zijn, een definitief advies over de migratiedatum van het nieuwe spraaknetwerk van C2000 geformuleerd. Conform mijn toezegging van 26 april jl.4 informeer ik u dat ik op basis van dit advies besloten heb om het spraaknetwerk van C2000 in het eerste kwartaal van 2020 te migreren.

De komende maanden zetten alle partijen in op het realiseren van deze migratie. Ik zal uw Kamer nog voor het einde van dit jaar op de hoogte brengen van de laatste voortgang in de vernieuwing van C2000. Ik hecht eraan te benadrukken dat een ICT-project van deze omvang, ook na succesvolle implementatie, enige tijd nodig heeft om aan alle verwachtingen te voldoen.

Ik ben graag bereid uw Kamer in een besloten technische briefing voor de migratie van het spraaknetwerk nader te laten informeren. Hierin kan een laatste stand van zaken worden gegeven over de voorbereiding van de daadwerkelijke migratie en het vervolgtraject van vernieuwing van de radiobediening in de meldkamers.

Dit najaar zal ik u tevens, conform mijn toezegging van 20 juni 20195 naar aanleiding van het advies van de AIVD6, informeren over de uitkomsten van de verkenning naar een opvolger van het nieuwe systeem.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 25 124, nr. 96.

X Noot
2

Kamerstuk 25 124, nr. 88.

X Noot
3

Kamerstuk 25 124, nr. 90.

X Noot
4

Kamerstuk 25 124, nr. 96.

X Noot
5

Kamerstuk 30 821, nr. 90.

X Noot
6

Kamerstuk 25 124, nr. 96, bijlage.

Naar boven